suimtasis

suimtasis
suimtàsis, -óji smob. emph. suimtas, sulaikytas, areštuotas žmogus: Pulkininkas ėjo į kiemą, kur sargyba laikė suimtuosius V.Myk-Put.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • suimtasis — statusas Aprobuotas sritis baudžiamoji teisė ir procesas apibrėžtis Fizinis asmuo, kuriam skirta kardomoji priemonė – suėmimas. šaltinis Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 12 313; 2008, Nr. 81 3172) …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • bylosena — sf. (1) teismo procesas: Suimtasis buvo atvedamas į teismą pradėti prieš jį bylosenai EncIX946 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paretinti — parẽtinti caus. 1 paretėti. 1. tr. N, K, RtŽ, DŽ1 padaryti retesnį (prarauti, prakirsti): Parẽtino medžią (mišką) Dv. Daržas sudygęs, tik parẽtinau Krš. Jei regiama yra, jog rasodnos yra tankiai susėtos, tad reik rasodną paretinti S.Dauk. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parūpinti — tr. 1. H155, R, MŽ, Sut, N, LL77,99 gauti, įgyti, patiekti, sutvarkyti: Jau buvo spėta parūpinti sukilėliams vienoda apranga – pilkos milinukės, odiniai diržai, juodos kepurės V.Myk Put. Parūpyk man piningų K. Potraukis ieškoti parūpino naujų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašlaminti — pašlãminti NdŽ; Ser caus. pašlamėti 1: Pašlamina supuvusius pajuodavusius lapus rš. Daugelis taip ir daro [turguje]: papučia gaiduką, pašlamina saldainius, prisimatuoja bent dvidešimt kepurių, išpeikia viską ir nueina rš. | intr.: Suimtasis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sugautinis — sugautìnis, ė smob. (2) 1. RtŽ belaisvis, suimtasis: Kelis sugautinius dievams ant apierai už pargalę sudegino S.Dauk. 2. Kn, Antz, Trgn, Dsn, Kzt nesantuokoje gimęs kūdikis, pavainikis: Tas vaikelis sugautìnis Ck. Šito mergaitė sugautìnė: ją… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suimtinis — 1 suimtìnis, ė smob. (2) BŽ11,355, NdŽ, KŽ, suim̃tinis (1) KŽ, suimtinỹs (3b) KŽ; BŽ150 1. L, Rtr, BŽ11,150,355 žr. suimtasis: Nuvedė jį kaip kokį suimtinį V.Kudir. 2. I, Ser, KŽ kas patekęs į nelaisvę, belaisvis: Kaip čia gyvena mūsų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sulaikytasis — sulaikytasis, oji smob. emph. sulaikytas, areštuotas žmogus, suimtasis: Seržantas žvilgtelėjo į laikrodį ir ėmė klausinėti sulaikytąjį rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • konvojuojamasis — statusas Aprobuotas sritis bausmių vykdymas apibrėžtis Sulaikytasis, suimtasis ar nuteistasis, kurį konvojus lydi į paskirties punktus. šaltinis Konvojavimo taisyklės (Žin., 2005, Nr. 96 3613) …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”